Nordiskt samarbete

Det nya systemet är utvecklat i samarbete med Avfall Sveriges systerorganisationer i de nordiska länderna. Ursprunget är danskt. Under 2017 lanserade Dansk Affaldsforening ett gemensamt frivilligt så kallat piktogramsystem. Det systemet har fungerat bra där och i dag är merparten av Danmarks 98 kommuner anslutna. Systemet kommer inom kort att tillgängliggöras i hela Norden och har redan börjat användas i Norge och Island, utöver Danmark. Finland ligger i startgroparna. Inte minst producenter uppskattar detta gemensamma initiativ, som gör det möjligt att ha samma piktogram på produkter och förpackningar i hela Norden. 

Det danska piktogramsystemet togs fram av innovationsbyrån Futu. 

Nordiska ministerrådet

Avfall Sverige har, tillsammans med övriga nordiska organisationer, beviljades medel från Nordiska ministerrådet för att etablera en gemensam juridisk enhet som kommer att äga symbolerna, administrera och utveckla systemet. Detta projekt är nu avslutat. 

Läs mer om projektet i rapporten “Common waste sorting symbols in Nordic countries”