Enklare sortering i Örebro med skyltsystemet

Fotograf: Magnus Wahman

I Örebro har man skyltat om alla sina återvinningscentraler och gjort om sin webbplats för att få in symbolerna även där. Vi har frågat Hans Bengtsson, planerare kommunikation på tekniska förvaltningen på Örebro kommun, om deras resa.

Varför valde ni att skylta om med det nya skyltsystemet?
- Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för invånaren att göra rätt, därför valde vi att skylta om. Vi gick dessutom in i ett länssamarbete där vi diskuterade frågan och bestämde oss för att harmonisera både begrepp och symboler över länet.

Hur gick ni tillväga vid införandet, hur såg arbetsgången ut, skyltade ni om hela kommunen eller lite åt gången?
- Vi skyltade om våra återvinningscentraler under loppet av en månad. Innan dess har vi gått ut till fastighetsägare och gjort om hemsidan och återvinningsguiden med de nya begreppen och symbolerna. Under rubriken ”Det här får du lämna” finns en ”Plusbox” där vi lagt in de nya symbolerna och exempel på vad som får kastas i de olika fraktionerna.

Här kan du se symbolerna på Örebros webbplats

Vad kostade genomförandet?
- Det kostade cirka 200 000 kronor. Vi använde befintliga skyltar så långt det gick och satte vinyl på dessa. Samtidigt blev det en inventering och nya plåtskyltar behövdes också till viss en del.

Var det något som var svårt/klurigt? 
- Tilläggstexten var klurig. Där har vi tillsammans med återvinningscentralernas gruppchefer, och till viss del personal, bollat lite fram och tillbaka för att hitta en kompromiss.

Hur har det tagit emot, av anställda och hushåll? Gjorde ni någon särskild informationsinsats?
- Mycket bra så här långt. Vi kommer att gå ut med mer information inom en snar framtid. Vi har också tagit fram en sorteringsguide i en ”jättemobil” till våra mindre återvinningscentraler som inte är bemannade så ofta, men där de som är registrerade för privatinpassering har tillgång till återvinningscentralerna varje dag mellan 7- 21 med körkortet som inträdesbiljett.

Har ni något tips att ge andra som ska införa systemet?
- Se det positiva i förhoppningen till ett helt igenom nationellt begrepp och symbolspråk!