Ramboll skyltar om sina Sverigekontor – börjar med Göteborg

För teknikkonsultföretaget Ramboll med cirka 2000 anställda runt om i Sverige är avfallssortering en självklarhet. Under 2023 uppgraderar företaget sina kontor med Avfall Sveriges gemensamma skyltsystem. Ramboll är en global aktör och skyltsystemet används redan på företagets kontor i Danmark och Norge.

Varför valde ni att skylta om med det nya skyltsystemet? 

- För att få en enhetlig skyltning där medarbetarna känner igen sig oavsett på vilket kontor de befinner sig och för att göra det lätt att göra rätt. Miljöstationerna på våra kontor har tillkommit vid olika tidpunkter och eftersom det varit olika personer som organiserat lokalt spretar skyltningen ganska mycket med allt från utskrifter av piktogram till egengjorda skyltar illustrerade med googlade bilder. Vi ville snygga till det helt enkelt! Sedan är det förstås extra kul att det var våra avfallsexperter här på Ramboll som genomförde Avfall Sveriges förstudie för den nya skyltstandarden, säger Mia Sandh, FM-operations manager på Ramboll Sverige.

 Skyltar ni om alla kontor på en gång eller några åt gången? 

- Efter pandemin har vi övergått till en hybridmodell där kollegor har möjlighet att jobba två dagar hemifrån om de vill. Till följd av det har vi behövt göra en del anpassningar av våra kontor och passar samtidigt på att genomföra omskyltningen. Eftersom jag sitter i Göteborg, som är vårt näst största kontor i Sverige, var det naturligt att börja här. Därefter tog vi Stockholm och har påbörjat kontoren i södra Sverige och fortsätter nu under hösten med övriga. Vi hyr av olika fastighetsägare på olika orter så det kan variera vilka fraktioner som erbjuds. Därför är det bra att märkningen är flexibel och enkelt kan skalas upp och anpassas efter förutsättningarna.

Har det funnits några särskilda utmaningar? 

- Egentligen inte. Det har framför allt handlat om att hitta tiden att göra det. Cirkularitet och återvinning är viktigt för Ramboll. Vi köper inte nytt i onödan utan ser till att använda de kärl som redan finns i så stor utsträckning som möjligt. Ibland kan det vara lite av en utmaning att se till att de nya dekalerna täcker de gamla och att placeringen blir snygg, men nu kommer märkningen skapa en enhetlighet även om själva kärlen kan se olika ut.

Gör ni någon särskild informationsinsats i samband med införandet? 

- Våra medarbetare är vana och många tycker det är viktigt att sortera. Vi har ju haft många fraktioner även tidigare, särskilt i personalmatsalarna på de större kontoren, så vi gör ingen informationsinsats om själva möjligheten att sortera. Däremot berättar vi om uppfräschningen och om Rambolls koppling till skyltsystemet som vi är stolta över. 

Har ni något tips att ge andra företag som ska införa systemet? 

- Ta det steg för steg. Få upp skyltarna och börja sortera de fraktioner ni har möjlighet att sortera och ställ krav på er fastighetsägare om återvinningsmöjligheter, till exempel i samband med att ni omförhandlar hyresavtalet.