Flerbostadshus

Utöver kommuner och producenter är flerbostadshus välkomna att använda skyltsystemet. Förutom praktiska möjligheter att källsortera behöver det även vara tydligt för de boende varför de ska sortera, hur de ska sortera och var de kan lämna sitt avfall. En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper samlas in fastighetsnära ger en ökad service till medborgarna – det blir lättare att göra rätt. Skylta gärna avfallsutrymmen och behållare med våra tydliga symboler och färgkodning enligt vårt gemensamma skyltsystem. Användarmanual och symboler finns för gratis nedladdning.

Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar. Ju fler ställen man möter skyltarna på, desto lättare är det för alla att sortera rätt.