Olov Lindgren testar skyltarna i projektet Miljörummet

Foto: Webbkomptens

Tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och ett antal aktörer som äger, hämtar, slänger och ansvarar för avfall har fastighetsbolaget Olov Lindgren startat ett samarbete där målet är att skapa ett miljörum som inspirerar till bättre sortering. 

- Vi har än så länge skyltat om i ett miljörum som ingår i det gemensamma projektet Miljörummet. Vårt mål är att alla våra miljörum ska ha de nya skyltarna under nästa år. Det kommer ske successivt eftersom det tar tid att förse 115 fastigheter med skyltar, berättar Jeanette Ljungberg, kommunikationschef på Olov Lindgren.

Utöver avfallsskyltarna har Olov Lindgren också tagit fram golvdekaler som uppmanar till att platta ihop kartonger innan de slängs i kärlet.

- Kartonger och pappersförpackningar blir väldigt skrymmande och fyller upp kärlen fortare och det vill vi ändra på och testar därför den formen av nudging just nu i det miljörum som ingår i projektet. Förhoppningsvis kommer vi märka skillnad tack vare det och då kommer vi använda det i flera av våra miljörum.

Inför projektstarten har hyresgästerna informerats om vikten av att alla hjälps åt för att minska klimatpåverkan, fått tips på appar och information om var man lämnar farligt avfall och elektronik samt om Stockholm vatten och avfalls hemsida där man kan beställa hämtning av t ex elektronik.

- Vid det här miljörummet har vi också arbetat med nudging i form av en väggfolierad berättelse om hur man återvinner resterna från sin frukost. Den löper utmed den långa entrégången som leder fram till miljörummet och förskolan som har sin entré i änden av samma gång. Den har vi märkt är uppskattad. Barn och föräldrar har stannat till och pratat om just återvinning, det är riktigt kul!

I projektet ingår också att mäta allt avfall för varje fraktion och det kommer användas för att trimma antalet hämtningar och storlek på kärl.

- En väldigt viktig faktor för att hyresgäster ska vilja återvinna, slänga i rätt kärl och att bry sig om hur det ser ut i miljörummet är att vi själva är aktiva i miljörummet och att våra medarbetare är engagerade. Det har även varit viktigt i upphandlingen av entreprenörer att det ingår i deras uppdrag att se till att sånt som eventuellt hamnar på golvet tas upp och att allt slängs. Miljörummen ska vara trevliga för alla som vistas där, såväl för hyresgäster som för fastighetsvärdar och miljöarbetare som hämtar avfallet, avslutar Jeanette Ljungberg.

På Olov Lindgrens webbplats finns mer information om projektet och där hittar du även en video https://www.olovlindgren.se/hallbarhet/miljorummet/