Efterlängtat skyltsystem införs i Lidköping

I Lidköping var det efterlängtat med gemensamma skyltar och det var aldrig någon tvekan att införa skyltsystemet. Införandet sker stegvis på deras återvinningscentral för att sedan fortsätta på avfallskärl och liknande.

- Personalen på återvinningscentralen har länge efterfrågat att komplettera våra avfallsskyltar med en symbol men vi valde att vänta då vi inte ville skapa egna symboler i förhoppning att en standard skulle sättas för hela Sveriges avfallsbransch. Så när beskedet kom om det nationella skyltsystemet tvekade vi aldrig på att införa detta, berättar Simon Broberg, avfallsingenjör på Lidköpings kommun.

När Lidköping 2013 öppnande sin nya ombyggda återvinningscentral var skyltar och avfallstexter en stor del. Man ville skapa mer än bara en fungerande återvinningscentral och ägnade både tid och ekonomiska medel till att projektera en snygg, trevlig och lugn återvinningscentral. Ett av sätten att skapa en för kunderna lugnare återvinningscentral var att skala ner synintrycken.

- Enligt olika studier som vi tog del av framgick det tydligt att skyltar med mycket text och olika utformningar skapar ett rörigt intryck. Därför bestämde vi oss i arbetet 2013 för att satsa på avfallsskyltar med samma färg, enbart avfallsnamnet på skylten, och så få skyltar som möjligt. Vid våran sorteringsramp kompletterade vi skylten med fraktionsnamnet med en mindre skylt där förslag på avfall framgick. Dock visade det sig att kunderna aldrig kollade på skyltarna utan istället kollade i containern vad som låg där i eller frågade personalen. På det viset kunde vi konstatera att tilläggsskyltarna var överflödiga och enbart bidrog till att skapa ett rörigare intryck så tilläggsskyltarna togs bort.

Med anledning av det arbete som redan hade gjort gällande avfallsskyltar 2013 var det ett enkelt steg att påbörja införandet av skyltarna.

- Vi började med att inventera de befintliga skyltarna vid sorteringsrampen och utifrån dessa skapa en översättningstabell för vilka symboler och fraktionsnamn som skulle ersätta befintliga fraktionsnamn. Sedan kontaktade vi vår leverantör av skyltar för att tillsammans ta fram en layout som stämde överens med vårat tidigare tänk kring att minska synintrycken och tydlighet. Vi kom därför snabbt fram till att fortsätta med enbart fraktionsnamnet på skylten i kombination med de nya symbolerna. Bakgrunden beslutade vi oss för skulle vara helfärgad i de nya fraktionsfärgerna för att skapa en lugnare skylt.

Då vissa fraktioner helt bytte namn, som exempelvis att Brännbart övergick till Energiåtervinning, tog Lidköping fram en handbok i form av ett dubbelsidigt A5-blad. Här kan kunden se alla de nya symbolerna, färgerna och fraktionsnamnen samt förslag på vad som kan slängas där och vilken ordning containrarna kommer på sorteringsrampen. Handboken delas ut kontinuerligt till kunder som besöker återvinningsstationen.

Nästa steg som togs var att inventera skyltar vid mottagningen för återbruk, miljöfarligt avfall och el-avfall. Här valde man att minska ner antalet skyltar då det exempelvis fanns två stora skyltar med ”EL-AVFALL” och ”Här kan du lämna farligt avfall”.

- Dessa skyltar hade ingen nytta utan skapade bara ett rörigare intryck. Vid varje avlämningsplats fanns ju även skyltar med fraktionsnamn som ”Oljefilter”, ”Kablar” och ”Småelektronik”. Även här beslutade vi ihop med vår leverantör av skyltar att layouten skulle vara samma som vid sorteringsrampen, dvs symbol, fraktionsnamn och hel bakgrundsfärg.

För att minska det röriga intrycket ännu mer togs beslutet att ha så få storlekar på skyltarna som möjligt. Det resulterade i två olika storlekar – Stora skyltar på 1500x450mm och små skyltar på 800x450mm. De stora skyltarna används vid containrar och på stolpar vid upplag. De små skyltarna används vid avlämningsplatser på bänk eller i minde behållare som exempelvis elburar.

Nästa steg för Lidköping är att byta resterande skyltar på återvinningscentralen som finns vid olika upplag eller avlämningsplatser som exempelvis Jord, Stubbar & Rötter, Gräs & Löv och Betong.

- Förutom att kommunicera ut bytet av skyltar genom handboken har vi även tagit fram en informationsfilm som publicerats externt via Facebook och LinkedIn.