Nya skyltar ska göra det lätt att göra rätt i Flen och Vingåker

Sörmland Vatten har inlett resan med att införa det gemensamma skyltsystemet. Först ut var återvinningscentralen i Flen, näst på tur står en nybyggd återvinningscentral i Vingåker

Varför valde ni att skylta om med det nya skyltsystemet?

- De nya skyltarna ska göra det ännu enklare för alla att sortera rätt, med målet att öka återvinningen. Att sedan kunna bidra till målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler är något vi vill stoltsera med. Att öka förtroendet och medvetenheten kring renhållning och avfallets väg är viktigt för oss på Sörmland Vatten, berättar Pernilla Stråhle, kommunikatör på Sörmland Vatten.

- Genom skyltningen ändras också benämningar på fraktioner och att gå från Brännbart är något vi funderat på, och att då kunna genomföra det i samband med detta var perfekt. Att använda Energiåtervinning istället gör det tydligare för besökaren vad som händer med det som läggs där, att vi tar tillvara på energin ur materialet. Vi kommer också koppla på en kampanj för att öka utsorteringen och minska avfallet som går till förbränning. Vårt mål till 2023 är att minska med 40 % (i förhållande till 2018), och vi tror att vi kommer att uppnå detta med det nya skyltsystemet kombinerat med kommunikationsinsatser och en del andra förändringar inom kort, som t ex att tömma säckar med avfall i containern.

- Det blir väldigt tydligt och enhetligt med de nya skyltarna på alla våra återvinningscentraler, och att det dessutom blir färgglatt är ett stort plus. Man blir glad av att se skyltarna! 

Hur gick ni tillväga vid införandet, hur såg arbetsgången ut, skyltade ni om hela kommunen eller lite åt gången? 

- Vi tog del av materialet från Avfall Sverige och läste på om skyltsystemet och dess ursprung. Sedan satte vi ihop en liten arbetsgrupp i form av driftansvarig på Renhållning och en kommunikatör, som snabbt tog beslutet att detta vill vi genomföra, vilket organisationen stod bakom. 

- Därifrån så utgick vi från vårt befintliga skyltsystem för att kunna återbruka så mycket av det befintliga materialet som möjligt så som stolpar osv och då blev storlek på skyltarna självklara. Dock fick vi till Flens återvinningscentral specialbeställa egna skylthållare för att kunna nyttja en aluminiumplatta som trycket folieras på för att kunna återanvända denna vid eventuella förändringar. Skylthållarna och aluminiumskyltarna med tryck på, tillverkades lokalt i Vingåker, vilket vi också är stolta över. På Vingåkers återvinningscentral ingår skylthållare i den modul-ÅVC som byggs i detta nu, så här skapas bara aluminiumskylten med tryck på. Vår kommunikatör skapade originalen och vår personal på återvinningscentralen monterade sedan upp hela systemet.

- Vi valde att göra en två-stegsraket. Vi börjar med det nya systemet på Frutorp i Flen och Vingåker där en ny återvinningscentral byggs kommer att invigas (med det nya skyltsystemet på plats såklart!) i augusti/september 2021. 

Vad kostade genomförandet?

- I Flen kostade skylthållarna (vinkelskyltar) cirka 15 000 kr och framtagning av aluminiumskyltar med tryck kostade cirka 20 000 kr.Original och montering gjorde vi själva.

- I Vingåker kostade framtagning av aluminiumskyltar med tryck cirka 20 000 kr. Själva skylthållare ingår i nybyggnationen, och vi monterar sedan in aluminiumskylten själva.

Var det något som var svårt/klurigt? 

- Det som var klurigt var att få ihop skyltarna med hur vi hanterar vårt avfall. Vilka symboler som ska synas på vilken skylt samt vilka texter som ska stå under. Man vill gärna ha med så mycket som möjligt, så det svåra var att hitta avgränsningen.

Hur har det tagit emot, av anställda och hushåll? Gjorde ni någon särskild informationsinsats?

- Vi har planerat en större insats när invigningen av Vik återvinningscentral i Vingåker är genomförd. Men vi har gått ut till vår personal, på vår hemsida och sociala medier kring omskyltningen i Flen. Vi håller dock på i detta nu att bygga om vår hemsida, så det kommer att skapas en sida kring detta inför denna lansering. Där kommer skyltarna och dess färger att presenteras och kommer också kopplas ihop med en översikt på våra återvinningscentraler som kommer förtydliga var man lämnar vad samt vilken färg som innebär vad.

- Vår personal på ÅVC har varit delaktiga i framtagandet och har kommit med inspel och kloka synpunkter, då det är de som sitter på all kunskap. Vi är positiva till denna förändring, och vi har ännu inte hunnit få jättemycket respons från hushållen, men då skyltarna monterades kom det glada tillrop från besökare vilket kändes jättekul. Det vi publicerat har också tagits emot positivt!

Har ni något tips att ge andra som ska införa systemet? 

- Låt personalen vara med under hela processen, skapa en delaktighet och ha roligt under resans gång. Låt det ta den tid det tar, ta inspiration av andra organisationer som bytt system och använd regelbundet Avfall Sveriges manual för vägledning.