Frågor och svar om skyltsystemet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om skyltsystemet. Informationen kommer att uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider.

Införande av skyltsystemet

Ja. Systemet funkar på återvinningscentraler, återvinningsstationer, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan. 

Det är frivilligt att ansluta sig till systemet. Man kan välja att göra en stegvis övergång, och byta skyltar/märkning när man ska byta skyltsystem. 

Avfall Sveriges mål är att 50 procent av kommunerna ska ha anslutit sig till 2025.

Avfall Sverige, tillsammans med övriga nordiska organisationer, äger symbolerna. Vi  tillhandahåller digitala original i olika format som är fritt att använda. Ni står själva för tryckkostnader och andra kostnader för att sätta upp skyltarna på era återvinningscentraler m.m.

Du laddar ner materialet här. 

Om skyltprojektet

Idag finns inget gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Istället har avfallsaktörer i Sverige utvecklat sina egna skyltsystem. Detta har lett till att det idag finns många olika sätt att benämna olika avfallsfraktioner och att utforma sina skyltar på.

Olika system i olika kommuner gör det svårare för kunderna att göra rätt. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Under 2017 lanserade Dansk Affaldsforening ett gemensamt frivilligt så kallat piktogramsystem. Det systemet har fungerat bra där och i dag är 89 av Danmarks 98 kommuner anslutna. Systemet har eller kommer att införas i hela Norden liksom företag på den nordiska marknaden, för att kunna ha samma piktogram på produkter och förpackningar i hela Norden.

Det finns flera svar på den frågan, dels för medborgarna, dels för kommunerna, men också för producenterna. För medborgarna ska det vara lätt att göra rätt. Förhoppningsvis gör detta att det blir enklare att sortera och att vi därigenom ökar sorteringen.

För kommunen kan detta bli ett sätt att effektivisera. Det är kostnadseffektivt med samma system i hela landet. Det skapar också möjlighet att göra nationella och nordiska kampanjer.

För producenter gör samma symbol i hela Norden bland annat att det blir enklare att trycka sorteringsanvisningar på förpackningar och därför blir det billigare.

Totalt är det 87 symboler i det svenska systemet. Det är mellan 10–15 symboler som gemene man kommer att stöta på dagligen, så som restavfall, matavfall och olika förpackningsslag. Övriga är sådana som man mer sällan kommer att se, till exempel inom grovavfall och trädgårdsavfall. 

För att täcka upp ett så stort behov som möjligt behövs många symboler. Så istället för att många ska behöva göra lokala anpassningar gör vi många symboler. Symbolerna grupperas också i färger för att det ska bli enklare att hitta rätt. 

Arbetet inleddes med en förstudie som kartlade befintliga skyltsystem, samt behovet av och utmaningar vid framtagningen av ett gemensamt skyltsystem. Här hittar du mer information om arbetet i del 1 av projektet. 

I del 2, framtagandet av systemet, har Avfall Sverige strävat efter en bred förankring genom att arbeta nära en projektgrupp och haft avstämningar med en referensgrupp samt med alla berörda branschorganisationer. Vi har gjort en större webundersökning (1 000 intervjuer med representativt urval av svenska folket), pilottester både på återvinningscentraler, i soprum och på stan’. Vi har hela tiden arbetat i nära samarbete med övriga nordiska avfallsorganisationer.

Alla relevanta organisationer är med i arbetet såsom FTI, TMR, Håll Sverige Rent, El-kretsen. Vi har också haft samtal med Återvinningsindustrierna.