Miljöhus med nya skyltar ska ge ökad återvinning i Falkenberg

Falkenbergs Bostads (Fabo) är ett av de första bostadsbolagen att införa det gemensamma skyltsystemet. Målet är att minska felsorteringen, öka återvinningen och därmed minska på kostnaderna för avfallshantering. Camilla Thorgnysson, kommunikatör, delar med sig kring hur de har gjort och ger sina bästa tips.

Varför valde ni att skylta om med det nya skyltsystemet?

- Avfall är ett av Fabos fokusområde under år 2021 när det gäller miljöarbete och för oss är det en självklarhet att kunna underlätta för våra hyresgäster att bidra till en bättre miljö. I höstas fick de möjligheten att besvara en hyresgästenkät och utifrån den har vi nu beslutat att fokusera lite extra på vissa områden och miljöhus.

- Målet är att minska felsorterat avfall och öka återvinningen. Det nya skyltsystemet för avfallssortering av Avfall Sverige har enkla symboler och tydliga färger som gör det lätt för både vuxna och barn att förstå. Detta hoppas vi på ska göra det enklare för våra hyresgäster att sortera hushållsavfall i rätt kärl!

Hur gick ni tillväga vid införandet av skyltarna, gjorde ni om alla miljöhus på en gång eller några åt gången?

- Vi börjar med tre fokusområden, utifrån den enkät vi gjorde, Falkagård, Sloalyckan och Herting. Från dessa bostadsområden har vi idag rätt mycket felsorterat och det vill vi ändra på. Därför har vi nu under våren startat en miljökampanj där vi skyltar om miljöhusen på samtliga områden med det nya skyltsystemet från Avfall Sverige. Vi informerar också våra hyresgäster om hur viktigt det är med källsortering och återvinning och visar dem som vi vill hur det funkar i deras miljöhus. Vi delar dessutom ut källsorteringspåsar med de nya symbolerna på till dem som är hyresgäst hos Fabo så dem kan förvara och börja sortera sitt avfall redan i hemmet på ett smidigt sätt innan det är dags att gå till miljöhuset.

- I slutet av året ska vi mäta resultatet med föregående år av de olika åtgärder som genomförs och se om felsorterat avfall har minskat. Om det faller ut väl kanske det blir att vi skyltar om på fler ställen!

Vad kostade genomförandet?

- Vi har lagt cirka 50 000 kr (exkl. nedlagt tid) på trycksaker som skyltmaterial, källsorteringspåsar och informationsblad och liknande. Kostnad som vi hoppas få igen genom minskad felsortering.

Hur har det tagit emot, av anställda och hushåll? Gjorde ni någon särskild informationsinsats?

- Vi är precis i början av processen så det är lite tidigt att svara/utvärdera det än, vi har hunnit skylta om i ett av tre områden.

- Vår miljökampanj som vi kör under våren på områdena Falkagård, Herting och Sloalyckan är vår informationsinsats, samt att vi delar ut information via post, på vår hemsida och Instagram. Eventuellt kör vi även en liknande kampanj under hösten för att nå så många som möjligt.

Har ni något tips att ge andra som ska införa systemet?

- Skapa engagemang internt och externt och inspirera, vara entusiastiska. Sådant smittar av sig!