Skyltsystemet på stan i Åtvidaberg

I Åtvidaberg är man i full gång med att införa det nya skyltsystemet på sin återvinningscentral i början av nästan år. Men redan nu har de skyltat upp sina nya miljöstationer. 

På miljöstationerna, som står på sju återvinningsstationer, samlas mindre avfall in, som små batterier, ljuskällor, sprayflaskor och små färgburkar. 

Åtvidaberg har i år en särskild satsning på att få sina invånare att sortera rätt för att det i slutänden ska bidra till ett renare samhälle. 

-    Vi ville hitta ett sätt att kommunicera på som våra invånare kommer ihåg. Därför folierade vi våra miljöstationer på ett roligt sätt och gav dem namnet Matilda. Att namnge dem gör det också lättare att kommunicera kring dem. Namnet kom sig av ordet ”mat” i Matilda och att vi ska mata henne – hon är alltid hungrig! Tanken är att Matilda ska bli en igenkänning för alla åldrar, barn som vuxna, och inspirera till att mata Matilda, berättar Helén Stenberg, kommunikations- och pressansvarig på Åtvidabergs Renhållning.

Ett vykort med en mun på och information om att Matilda och vad man kan mata henne med har också skickats ut till invånarna. 

-    Under 2021 kommer vi göra temadagar kring Matilda samt ha öppet hus på vår återvinningscentral för att öka förståelsen för de nya symbolerna och vikten av att sortera rätt eftersom mycket i vårt samhälle sorteras fel, berättar Helén. 

 

Omskyltning på ÅVC

I början av 2021 skyltade Åtvidaberg om sin återvinningscentral. De har förutom skyltar högt upp även satt A3-skyltar med information på respektive fraktion. Informationen är både på svenska och engelska samt berättar vad som händer efter att besökarna har slängt sitt avfall i containern.