ISS Facility Services skyltar om sina lokaler och erbjuder skyltarna till sina kunder

Varför valde ni att skylta om med det nya skyltsystemet?

- Att ha ett standardiserat avfallsspråk är något jag hoppats på länge. Avfall och hur man källsorterar rätt är en ständigt återkommande utmaning på alla arbetsplatser jag varit på. Så när dessa kom passade vi på att använda dessa. Vi valde att använda skyltarna men vi har lagt till vår ISS-logga, säger Jessica Lindqvist, hållbarhetsspecialist på ISS.

ISS har även tagit fram skyltar med beskrivning över vad som kan slängas som just i den avfallsfraktionen. Dessutom har de tagit fram lite olika källsorteringsguider som kan sättas upp till exempel i lunchrum, fikarum eller skrivarrum.

Hur gick ni tillväga vid införandet, hur såg arbetsgången ut, skyltade ni om hela verksamheten eller lite åt gången?

- ISS har några egna lokaler men främst verkar vi i våra kunders lokaler där vi utför våra tjänster. När skyltarna och källsorteringsguiderna var färdiga lades de upp på vårt intranät där verksamheter som är i behov av skyltning kan printa ut och laminera eller ta hjälp av tryckeri. På vårt huvudkontor i Liljeholmen har vi skyltar och källsorterings guider i olika format vid alla platser när avfall källsorteras, berättar Jessica.

Vad kostade genomförandet?

- Vi har inte haft några kostnader bortsett från tid att skapa skyltningen, säger Jessica.

Var det något som var svårt/klurigt?

- Nej inget egentligen.

Hur har det tagit emot, av anställda och kunder? Gjorde ni någon särskild informationsinsats?

- Detta har varit välkommet hos både våra egna anställda och våra kunder. Flera känner igen skyltningen från återvinningsstationer där de bor, och att vi har valt att använda samma språk har enbart varit positivt, avslutar Jessica Lindqvist.