Om skyltsystemet

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler. 

Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Olika system och symboler på olika platser gör det svårare att sortera rätt. För Sveriges samtliga kommuner och producenter finns det nu möjlighet att använda ett gemensamt skyltsystemet. 

De bärande principerna är att det ska vara flexibel, men ändå enhetlig, och att det är frivilligt och gratis att använda systemet. Man byter förslagsvis system i hela eller delar av kommunen när man ändå ska byta skyltar. Olika kommuner kommer sannolikt börja använda det vid olika tillfällen, stegvis. 

Fördelarna med ett gemensamt skyltsystem är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt. Att producenter och exportörer använder samma märkning på förpackningar - oavsett i vilket land man befinner sig i - underlättar också både för dem och för konsumenterna.

Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar. 

Vi har tagit fram material, såsom en användarmanual med alla symboler, färgkoder och typsnitt samt med frågor och svar. Vi har även tagit fram en kort film på 2 minuter, som visar vad systemet går ut på och hur vi har arbetat fram det. Du hittar filmen här.

Varje organisation står själva för tryckkostnader och andra kostnader för att sätta upp skyltarna på återvinningscentraler, förpackningar, sopkärl m.m.

Målet är ett mer hållbart samhälle där alla lätt kan sortera sitt avfall. Bättre förutsättningar för att sortera och återvinna ger stor miljönytta. Avfallshanteringen är och ska vara ett självklart bidrag till ett hållbart samhälle.

Planerar ni för att använda de nya skyltarna? Hör väldigt gärna av er till oss i så fall, så vi kan stötta i arbetet.