Så använder du skyltsystemet

Systemet är utvecklat för märkning av avfallsbehållare och på skyltar i olika storlekar.

Storlekar på symbolerna

Symbolerna består av färg, ikon och fraktionsnamn. Symbolen kan anpassas till andra proportioner. Ikonen får dock inte förändras. 

Symbolen kan skalas upp och ned till andra storlekar för användning på skyltar, för foliering av sopbilar, på webbsidor och i kampanjmaterial.

Vi rekommenderar att inte trycka symbolerna mindre än 20 mm bredd för bibehållen läsbarhet. För mindre tryckyta rekommenderas att använda bara symbolen som också finns att ladda ner.

Vid utformning av skyltar ska de kvadratiska ikonprinciperna bibehållas.

Placering av egen logotyp och tilläggsinformation

Tillägg i form av logotyper och kommunnamn ska alltid placeras på rektangulära tilläggsytor utanför grundsymbolen. Tilläggsytan kan förläggas antingen på högersidan, för att ge ett kvadratiskt format, eller under symbolen. Vid placering under symbolen kan fältet antingen vara vitt, med svartvit logotyp och text, eller i symbolens färg, då alltid med logotyp och text inlagda i vitt. Läggs tilläggsfältet på högersidan ska fältet vara vitt med svartvit logotyp. Logotyp placeras i botten på fältet med proportioneligt fritt utrymme runt om. Vill man till exempel förtydliga vad som ska slängas i en container kan man alltså göra en tilläggsyta under grundsymbolen alternativ i tilläggsfältet till höger. 

Teckensnitt

Systemet använder teckensnittet D-Din condensed bold, satt i versaler (kan laddas ned gratis på https://www.fontsquirrel.com/fonts/d-din). Om organisationen inte tillåter externa nedladdade teckensnitt rekommenderar vi för övrig textinformation Futura, som är ett vanligt teckensnitt i datorer, eller användarens(kommunens/företagets) eget teckensnitt. Rubriker har spärrning 30.

Teckensnittet för fraktionsnamn som finns i originalsymbolen får aldrig ändras.

Sammanställa symboler

Att sammanställa fler än två symboler på samma skylt rekommenderas inte. Lägg då hellre grundsymbolerna bredvid varandra i rad med fraktionsnamnet bibehållet under ikonen. 

Kantlinje runt ikonen och textplattan ska vara i samma färg som ikonen och anpassas till skyltens fysiska storlek. Linjen som avdelar ikoner i en legoskylt ska vara vit och förslagsvis ca 1/6 av kantlinjens bredd. Fraktionsnamnets början ska placeras med avstånd från textplattans kant = 0,6 X textens X-höjd.