Avfallsparlör - Lär dig det nya avfallsspråket

Symboler är världens tydligaste kommunikatörer. Det senaste året har Avfall Sverige arbetat med ett gemensamt symbolsystem för hela landet – samma symboler och samma färger, överallt. Inom några år hoppas vi att hela Sverige använder samma anpassade system. Då kommer vi också se ökad sortering och ökad återvinning. Målet är ett mer hållbart Sverige där alla lätt kan sortera sitt avfall och där återvinning är en naturlig del av den cirkulära ekonomin. I denna lilla ordlista kan du bekanta dig med några av de vanligaste symbolerna. Allteftersom vi blir bättre på att sortera kommer fler symboler att tillkomma. Titta gärna igenom, det är inte bortkastat.

Elavfall

Litiumbatterier tillhör den orangea kategorin Elavfall. Batterierna finns ofta i datorer, mobiltelefoner och annat som kan laddas. De innehåller värdefulla grundämnen som kobolt och litium som kan användas igen, och det är därför särskilt viktigt att du lämnar allt elektronikavfall till återvinning

Andra exempel på elavfall

Smaelektronik RGB
Kyl O Frys RGB
Ljuskallor RGB
Batterier RGB

Farligt avfall

Färg, ibland uppdelat på Lösningsmedelsbaserad färg och Vattenbaserad färg, tillhör den röda kategorin Farligt avfall. Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet, oavsett om den är vattenspädbar eller lösningsmedelburen. Överbliven färg och lösningsmedel lämnar du istället till din kommuns inlämningsplats för farligt avfall.

Andra exempel på farligt avfall

Asbest RGB
Farligt Avfall RGB
Impregnerat Tra RGB
Spillolja RGB

Glasförpackningar

Ofärgade glasförpackningar har en alldeles egen glas-kategori. En färgad glasflaska kan förorena en hel iglo med ofärgat glas, så var noggrann när du sorterar. Porslin, keramik och glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasfacket utan lämnas som restavfall eller som grovavfall. Kapsyler, lock och korkar ska också sorteras separat efter materialslag.

Färgade glasförpackningar

Fargade Glasforpackningar RGB

Matavfall

Matavfall samlas in där du bor, arbetar och äter, men inte på återvinningscentraler. Matrester och annat matavfall är värdefullt och samlas in för att återvinnas som biogas eller biogödsel. Sortera ditt matavfall i de särskilda påsar som din kommun kan ge dig

Plast

Plastförpackningar samlas in hushållsnära och på återvinningsstationer. De ska vara tömda på innehåll men behöver inte vara rena. Förpackningarna ska ligga var för sig och inte i en påse för att kunna eftersorteras på rätt sätt och materialåtervinnas. Plastförpackningar materialåtervinns och blir till nya produkter och sparar både olja och energi.

Hårdplast finns som särskild fraktion på vissa återvinningscentraler och tillhör den lila kategorin Plast & gummi. Den hårdplast du sorterar ut används som råvara för tillverkning av nya plastprodukter, vilket sparar olja och energi.

Andra exempel på plastavfall

Dack RGB
Dack Med Falg RGB
Frigolit RGB
Strackfilm RGB

Restavfall

Energiåtervinning tillhör den svarta kategorin Restavfall och är en ny benämning för det som kallats brännbart avfall. Energiåtervinning är en metod att återvinna avfall som inte kan materialåtervinnas. Genom att använda avfall som bränsle i ett kraftvärmeverk får vi istället återvunnen energi som värmer våra hus och ger oss el.

Andra exempel på restavfall

Aska RGB
Ej Atervinningsbart RGB
Stoppade Mobler RGB

Trädgårdsavfall m.m

Invasiva arter sorteras som Trädgårdsavfall. Invasiv betyder att arterna inte är naturliga för vårt ekosystem och kan tränga ut inhemska arter. Därför är de ett hot mot vår biologiska mångfald. Till invasiva växter hör bland annat parkslide och jätteloka. Behandla invasiva växter med stor respekt, följ rekommendationerna från myndigheter noga och släng aldrig invasiva växter i naturen.

Andra exempel på trädgårdsavfall m.m

Fallfrukt RGB
Gras Och Lov RGB
Jord RGB
Ris O Grenar RGB

Återbruk

Trasig textil tillhör den ljusgröna kategorin Återbruk som finns på många återvinningscentraler och även i klädaffärer. Trasig textil som lämnas till återvinning används ofta som isoleringsmaterial och stoppning i tillverkningsindustrin, ibland även som fiber till ny textil.

Andra exempel på återbruk

Husgerad RGB
Mobler RGB
Sport O Fritid RGB
Aaterbruk RGB