Ladda ner material

Här nedan samlar vi material som ni gärna får ladda ner och använda för att göra det lättare att sortera rätt.

Klicka på de gröna boxarna nedan för nedladdning av respektive material.

Mallar för affisch och broschyr till fastighetsnära insamling

Sedan tidigare har vi tagit fram mallar för affisch och broschyr för fastighetsnära insamling. Mallarna går att ändra efter vilka fraktioner som finns, det går att lägga till egen logotyp samt kontaktuppgifter. Filerna är i InDesign och kräver det programmet för att göra önskade ändringar. I mallarna finns också förslag på vad som ska sorteras i vilken fraktion, även detta kan ändras efter den specifika behov. Broschyren och affischen i 500x700 finns också översatt till ukrainska.