Ladda ner material

Här nedan samlar vi material som ni gärna får ladda ner och använda för att göra det lättare att sortera rätt, men även för att kunna informera andra om hur de ska sortera. Materialet ingår i vår kampanj "Och återvinnaren är...DU!" och fortsättningen av den, fas 2 - "Närsorterat".

Arbetet med att göra Sverige bäst i världen på återvinning fortsätter och nästa stora steg är införandet av fastighetsnära insamling. Fastighetsägare och hyresvärdar behöver veta vad som görs, varför det görs, när det görs och hur det påverkar dem, men även ha medel för att informera de boende.

Avfall Sverige har därför tagit fram ett kampanjmaterial kring just fastighetsnära insamling. Nu blir det närmare att sortera, vilket vi förmedlar med ett nytt begrepp – ”Närsorterat”. Materialet som tagits fram är redigerbart för att passa olika behov, det ska vara lätt att använda och man ska enkelt kunna kombinera olika bilder och texter fritt.

 

Klicka på de gröna boxarna nedan för nedladdning av respektive kampanjmaterial


Mallar för affisch och broschyr till fastighetsnära insamling,
med fokus på vårt skyltsystem

Sedan tidigare har vi tagit fram mallar för affisch och broschyr för fastighetsnära insamling där vi lyfter fram vårt skyltsystem. Mallarna går att ändra efter vilka fraktioner som finns, det går att lägga till egen logotyp samt kontaktuppgifter. Filerna är i InDesign och kräver det programmet för att göra önskade ändringar. I mallarna finns också förslag på vad som ska sorteras i vilken fraktion, även detta kan ändras efter den specifika behov. Broschyren och affischen i 500x700 finns också översatt till ukrainska.