Nacka ansluter sig till det nya skyltsystemet för att göra avfallssorteringen tillgänglig för alla

Nacka vatten och avfall bytte ut skyltarna på de tre kretsloppscentralerna precis före påsk. Det tog tre dagar, en dag per kretsloppscentral och anläggningarna var öppna under bytet.

- Vi var ett litet gäng inom Nacka vatten och avfall som stod för planering, formgivning och genomförande men hade bra samarbete med driftledaren för våra kretsloppscentraler och vår skyltleverantör, säger Maria Campbell, formgivare och projektledare för skyltbytet. En framgångsfaktor för oss var att vi var noga med planeringen och på det klara med vårt syfte och mål med omskyltningen.

Ökad tillgänglighet

Syftet med införandet av det nya skyltsystemet är framförallt att öka tillgängligheten för alla Nackabor och förtydliga hur olika avfallsslag ska sorteras. Som en del i detta har alla skyltar även fått en engelsk översättning. Ett annat viktigt syfte är att vara delaktiga i utvecklingen inom avfallsbranschen och i det här fallet bidra till att det nya symbolspråket får spridning.

Omskyltningen

Tanken från början var att sätta dekaler på befintliga skyltar, bland annat för att hålla nere kostnaderna. En besiktning av skyltarna tillsammans med skyltleverantören visade dock att skyltarna var i för dåligt skick vilket skulle försämra resultatet. Rekommendationen blev att använda tunnare skyltar i plåt som nitas fast på befintliga skyltar. En lösning som visade sig bli både mer effektiv och ekonomisk jämfört med att byta skyltar rakt av.

Lösningen som valdes innebar att de flesta skyltarna fick samma mått och placering som tidigare med en fraktionsskylt och en tilläggsskylt till alla fraktioner på rampen. Tilläggsskylten fick, förutom fraktionsnamn och symbol, även en ram i tillhörande färg. De fick även en välbehövlig textuppdatering av exempel på vad som får och inte får läggas i containern.

- Vi vill ju arbeta oss uppåt i avfallstrappan och tog tillfället i akt att förbättra våra sorteringsmöjligheter, säger Mikael Andersson, ansvarig för kretsloppscentralerna på Nacka vatten och avfall. I samband med bytet passade vi på att införa totalt 4 nya fraktioner vilket känns otroligt positivt, säger Mikael vidare.

En flyer togs fram i samband med omskyltningen, med kort info om omskyltningen, en orienteringskarta över anläggningen och sorteringsanvisningar.

- De första två veckorna var vi några från avfallsavdelningen på plats och hjälpte till att informera om de nya skyltarna. Det uppskattades av både personal och besökare att vi var tillgängliga för frågor, säger Maria Campbell. En del negativ feedback om ändrade fraktionsnamn tog vi emot, men de flesta var positiva till uppfräschningen, tydligenheten och de fina färgerna, fortsätter Maria.