Norrköping skyltar om

I Norrköping kallas återvinningscentralerna "returpunkter" och det finns totalt fem stycken i kommunen. Den största ligger i Norrköpings tätort och har cirka 300 000 besökare varje år. Det är det kommunala bolaget Nodra som har i uppdrag att ta hand om och återvinna Norrköpingsbornas avfall, bland annat på returpunkterna.

Under sommaren 2021 började Nodra att införa det nya skyltsystemet på ett par returpunkter och fortsätter med att skylta om resterande under hösten. Utöver skyltar på returpunkter har Nodra även tagit fram nya skyltar och dekaler till miljörum i flerbostadshus som byts ut vartefter behovet finns hos kunderna. Under hösten kommer även dekaler för kärl hos villa- och fritidshuskunder att tas fram med det nya symbolsystemet.

- Vi ska också arbeta in symbolerna på vår webbplats och i appen, i till exempel sorteringsguiden, säger Agnes Ekman Söderholm, kommunikatör på Nodra, som tillsammans med sin kommunikatörskollega Tina Vennerholm driver arbetet med att införa symbolsystemet.

Varför valde ni att skylta om med det nya skyltsystemet?
För Nodra var det självklart att vara med att bidra till ett enhetligt system som ska göra det enklare för alla att sortera och göra rätt. Det låg också rätt i tiden att byta ut skyltar på returpunkterna.

- Vi var i ett läge där befintlig skyltning var väldigt gammal och sliten, det var rostiga stolpar och buckliga skyltar med gammal design, så det var dags att förnya. Dessutom hade vi olika typer av stolpar och olika storlekar på skyltar på våra fem returpunkter. Så vi tog ett större grepp - med målet att ta fram en enhetlig, hållbar och flexibel lösning, säger Tina.

Hur gick ni tillväga vid införandet?
Arbetet började med att inventera alla skyltar på samtliga returpunkter och sedan börja göra skisser på ny design med det nya symbolsystemet. Att ha med exempel på vad som kan sorteras i respektive fraktion var viktigt och något som personalen som arbetar på returpunkterna lyfte i inventeringsarbetet.

- Vi började tidigt att ha en dialog med vår upphandlade skyltleverantör för att diskutera lämpligt material, storlekar på skyltar och olika alternativ för montering, säger Tina.

- Hållbarheten var viktig på flera sätt. Vi ville ha ett material som är standard för skyltar och som kommer att finnas en lång tid framöver så att vi kan komplettera med nya skyltar vid behov. Vi ville kunna trycka om en skylt på ett enkelt sätt, speciellt den delen med exempel som kan komma att ändras med tiden. Vi ville också att det skulle vara relativt enkelt att flytta på en skylt om vi vill göra förändringar i placeringen och antal fraktioner, säger Agnes.

Den lösning som Nodra valde utgår från samma material och montering som används vid trafikskyltning. Skyltarna kan användas både på stolpar som är förankrade i marken och stolpar i betongsuggor. Skylten är uppdelad i två delar, fraktionsnamnet är en skylt och exemplen en annan, vilket gör att det går att ta ner enbart exempelskylten och trycka om den.

All planering och designarbete har Agnes och Tina genomfört tillsammans. Själva arbetet med demontering av det gamla skyltsystemet samt tryck och montering av nya skyltar har Nodras upphandlade skyltleverantör genomfört. Det var främst demontering av gamla stolpar och montering av nya stolpar där den större del av kostnaden låg. Själva skyltarna var den mindre kostnaden i sammanhanget.

Var det något som var svårt eller klurigt?
Det som var mest klurigt enligt Agnes och Tina gällde vissa namn på fraktioner. Det som tidigare hetat deponi skulle byta namn. Enligt behandlingsavtalet skulle det sorteras som "Inert material", vilket omfattade hela åtta fraktioner enligt det nya symbolsystemet.

- Vi gjorde en kompromiss och enades internt om att den skulle heta "Betong, glas och keramik" och fick fyra olika symboler i samma skylt samt en massa exempel, säger Tina.

Hur har det tagits emot, av anställda och kunder?
- Jag har pratat en del med personalen på plats och de är positiva och tycker att det är kul med snygga, fräscha skyltar. Förutom den nya sorteringen "Betong, glas och keramik" var det några ytterligare nya namn på fraktioner, som till exempel "Hårdplast" och "Energiåtervinning", och det har blivit en del frågor från kunderna som undrar vad man ska slänga var nu. Men personalen tror samtidigt att kunderna snart lär sig det nya, säger Agnes.

Har ni något tips att ge andra som ska införa systemet?
- Vi är nöjda över att vi valde ett standardsystem som används i andra sammanhang, att det inte är något som är specialtillverkat för oss, säger Tina.

- Det är bra att det är flexibelt, lägger Agnes till. Ibland är det svårt att tänka på allt från början och då är det bra att vi kan trycka om en del av en skylt. Vi har redan uppdaterat exempelskylten för "Energiåtervinning" eftersom personalen kom på ytterligare exempel som kunde hjälpa många kunder att göra rätt. Så att involvera personalen är ett bra tips också, och att vara ett team som arbetar tillsammans med införandet, avslutar Agnes.