Uppfräschade miljörum ska ge wow-effekt

Svenska bostäder med närmare 30 000 lägenheter i Stockholms-området skyltar nu om sina miljörum med det gemensamma skyltsystemet.

Varför valde ni att skylta om med det nya skyltsystemet? 

- Det känns roligt och bra att vara med i en nationell satsning och vi ser det som ett bra tillfälle att modernisera våra miljöstugor. När även förpackningarna märks upp med symbolerna ser vi förhoppningsvis positiva synergieffekter. Under året kommer vi att ha fokus på miljöstugorna genom ett nudging-projekt med syfte att öka källsorteringsgraden och minska felsortering och nedskräpning. Då passar bytet av skyltarna extra väl in, säger Maria Löfholm, miljösamordnare på Svenska Bostäder.

Hur gick ni tillväga vid införandet, hur såg arbetsgången ut, skyltade ni om hela bostadsbeståndet eller lite åt gången? 

- Vi började med en miljöstuga och kommer under året att successivt byta ut skyltarna i hela vårt bestånd. Bovärden som satte upp de första skyltarna blev fotad av oss och de bilderna använde vi sen när vi informerade hyresgäster med flera om vad som var på gång. Vi har som första steg gått ut i digitala nyhetsbrev och berättat om varför vi gör skyltbytet. Sen när själva bytet av skyltar i den specifika fastigheten sker informerar vi mer i trapphusen och miljörummen. Vi har kommit ungefär halvvägs nu.

Vad kostade genomförandet? 

- Vi beställde fraktionsskyltarna till alla våra miljöstugor på ett bräde och det kostade knappt 75 000 kronor för drygt 4000 skyltar. Sen har vi kompletterat med skyltar att sätta på dörrarna till miljöstugor respektive miljörum och även sorteringsplanscher som man kan sätta upp i själva rummet. Kostnad för det materialet tillkommer och landar på max 1500 kronor per miljöstuga. Sen har vi lagt ner tid på att planera allt och tid är ju också pengar.

Var det något som var svårt/klurigt? 

- Att se till att storleken stämmer och att skyltarna kunde placeras i befintligt list-system. Kommunikatörerna hos Svenska Bostäder har hjälpt till med att ta fram alla tryckoriginal samt har haft all kontakt med tryckeriet, vilket har varit mycket tacksamt. 

Hur har det tagit emot, av anställda och hushåll? Gjorde ni någon särskild informationsinsats? 

- En av våra bovärdar meddelar att han har fått beröm för att det verkar fungera lite bättre, mer ordning och reda i den aktuella miljöstugan. Vi har informerat internt på Svebben, vårt intranät, så att det är känt inom hela bolaget. Externt gick vi ut med ett pressmeddelande, vi la upp en nyhet på vår webb och vi hade med nyheten i vårt digitala nyhetsbrev som går ut till alla hyresgäster. Men vi fortsätter med kommunikationsinsatser i samband med bytet också. 

Har ni något tips att ge andra som ska införa systemet? 

- Det tar lite tid att få alla bitar på plats, så börja i god tid. Städa och gör i ordning miljöstugan i samband med införandet så att det blir lite av en wow-effekt.