Kommunalt insamlingsansvar

Den 1 januari 2024 står vi inför en stor utmaning nämligen omdekaleringen av alla ÅVS:er. FTI:s logotype samt kontaktuppgifter för felanmälan är idag med på flertalet av dekalerna på containrarna liksom på övriga skyltar runt om. Alla dessa dekaler och skyltar måste ersättas för att nya kontaktuppgifter ska vara väl synliga.

Enligt samtal med FTI har vi fram till den 31 mars på oss att skylta om på ÅVS:erna. Ett undantag gäller kontaktuppgifter till kommunen, som måste finnas på plats någonstans redan från start.

Vi har tagit fram en sammanställning över befintliga dekaler/skyltar, en enkel manual med information samt tryckfärdiga original. De tryckfärdiga originalen är utformade så att ni själva ska kunna anpassa texter, lägga till kontaktuppgifter, logotype med mera.

Vi har även köpt loss foton från FTI och VA Syd (kommer inom kort) som finns för nedladdning här nedan (förpackningsslag och avfallsslag).

Klicka på den gröna knappen nedan för nedladdning av material.