Borgholm Energi har skyltat om sina ÅVC:er

Borgholm Energi har skyltat om sina återvinningscentraler för att underlätta för besökarna. 

Bolaget bestämde sig för att byta ut sina skyltar och anpassa sig efter det nya systemet, de passade då även på att byta ut övriga skyltar som till exempel välkomstskyltar och andra informationsskyltar. 

- Vi har valt att ta ett helhetsgrepp kring information och skyltning på våra återvinningscentraler och inte bara byta ut fraktionsskyltarna efter det nya systemet. Vi vill uppnå ett enhetligt uttryck med information som är lätt att förstå och med en tydlig röd tråd. Allt för att underlätta för kunden så mycket vi kan, säger Catherine Hevelius, chef för Återvinning och Avfall på Borgholm Energi. 

Projektet inleddes under tidig höst 2020 och färdigställdes strax efter årsskiftet. Det inleddes med samtal och diskussioner mellan kommunikationsavdelningen och personal från Återvinning och Avfall följt av besök på återvinningscentralerna. Där har även tryckeriet som levererat skyltarna medverkat och kommit med viktig input för att hitta de bästa lösningarna för just Borgholms anläggningar. 

- Vi har tillsammans varit på besök på ÅVC:erna, analyserat flöden och undersökt hur besökaren rör sig samt utvärderat hur informationen bäst kan presenteras. Vi vill att skyltarna ska vara till så stor hjälp för kunderna som möjligt och valde att ha exempel på flera av dem. Kommunikationsavdelningen tog sedan fram förslag som vi tillsammans med verksamhetspersonal från Återvinning och Avfall gått igenom och tagit synpunkter från, fortsätter Anna Thisell, marknadschef på Borgholm Energi. 

Diskussionerna handlade till exempel och skyltarnas och texternas storlek, vinklar, höjd på skyltar, vindomfång och mycket mer. Mindre förändringar och vissa kompletteringar kommer göras efter hand, men i det stora hela är skyltningen färdigställd och hittills har förändringen mottagits bra. 

- I och med de nya skyltarna har vissa av dem fått nytt fraktionsnamn, så nu återstår det bara att vänja sig vid det nya, både för personalen och för kunderna. Responsen har hittills varit övervägande positiv och vi är jättenöjda med förändringarna, avslutar Catherine Hevelius.