EUpicto

Ett enhetligt bildspråk för sortering av avfall är på god väg att etableras i Norden. Samma symboler ska finnas på förpackningar såväl som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det gör det lätt att sortera rätt, vilket gör miljön till vinnare. För att driva samarbetet vidare har de kommunala avfallsorganisationerna i Danmark, Island, Finland och Sverige nu registrerat en gemensam förening: EUpicto.

Genom att bilda en förening, EUpicto, ges samarbetet en juridisk plattform för utveckling och spridning av piktogramsystemet. Grundare av EUpicto är Dansk Affaldsforening, Samband, KIVO och Avfall Sverige. Det formaliserade samarbetet innebär tydliga regler för framtida användning, utveckling och ägande av det gemensamma piktogramsystemet för alla parter – kommuner, producenter och andra företag, organisationer etc.