Kommuner som vill använda skyltsystemet

Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Olika system och symboler på olika platser gör det svårare att sortera rätt. För Sveriges samtliga kommuner och producenter finns det från och med 1 juli 2020 möjlighet att använda det nya skyltsystemet. 

De bärande principerna är att det ska vara flexibel, men ändå enhetlig, och att det är frivilligt och gratis att använda systemet. Man byter förslagsvis system i hela eller delar av kommunen när man ändå ska byta skyltar. Olika kommuner kommer sannolikt börja använda det vid olika tillfällen, stegvis. 

Fördelarna med ett gemensamt skyltsystem är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt. Att producenter och exportörer använder samma märkning på förpackningar - oavsett i vilket land man befinner sig i - underlättar också både för dem och för konsumenterna.

Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar.