Skellefteå skyltar om på sina åtta återvinningscentraler

Efter ett gediget arbete inför omskyltning av sina återvinningscentraler har nu Skellefteå skyltat om sina återvinningscentraler.

Hur gick ni tillväga vid införandet, hur såg arbetsgången ut, skyltade ni om hela kommunen eller lite åt gången?

- Arbetet med omskyltningen har fått ta tid vilket det har varit värt. Vi startade med workshop för medarbetarna vilket var betydelsefullt. Utifrån den gick vi vidare kring tipset att göra skyltarna både på svenska och engelska. En av våra medarbetare på återvinningscentralerna är från England, hon har varit till stor hjälp när vi lagt in den engelska texten, berättar Katarina Bergsten, avfallsrådgivare på Skellefteå kommun.

Arbetet med själva layouten har också tagit sin tid.

- Till exempel skylten för Kyl och frys. Där kommer vi, som det verkar, att framöver sortera luftvärmepumpar för sig. Av den anledningen har vi gjort små tilläggskyltar till vissa skyltar. Det underlättar den dag det eventuellt ändras då vi inte behöver göra helt ny skylt utan kan behålla kyl och frys och bara ta bort tilläggskylten, säger Katarina.

Vad kostade genomförandet?

- Det har har kostat ca 30 000–35 000/per återvinningscentral. Ett mycket bra pris. Då är det tryckeriets pris för skyltarna, montering av skyltarna med hjälp av personal från egna förvaltningen samt ett antal extra ”betongsuggor” för montering av vissa skyltar. I summan ingår inte priset för layouten av själva skyltarna, dvs min lön då det är jag som gjort denna. I priset har vi inte heller med de skyltar vi behöver komplettera med för farligt avfall och några fasadskyltar, säger Katarina.

Var det något som var svårt/klurigt?
De fraktioner där det i dagsläget inte finns något piktogram har Skellefteå i stället valt att kommunicera färgen och bara lägga till fraktionsnamnet som text.

- Hade såklart varit mycket snyggare om det funnits piktogram men känns som en hyfsad lösning i nuläget, säger Katarina.

På skylten för energiåtervinning där man bland annat har med tapet som exempel och då engelska översättningen wallpaper, har det visat sig att fler läser wellpapp.

- Så där hamnar det tyvärr mer wellpapp nu än tidigare. Det kommer vi att åtgärda genom att på ett (förhoppningsvis) smidigt sätt byta ut ordet wallpaper till Wallcoverings, berättar Katarina.

Hur har det tagit emot, av anställda och hushåll? Gjorde ni någon särskild informationsinsats?

I samband med själva omskyltningen har man också åkt runt till alla återvinningscentralen för att diskutera med personalen kring hur de kan svara på eventuella frågor som eventuellt skulle dyka upp.

- Skyltarna har tagits väl emot av besökarna. Personalen tycker också att det blev snyggt vilket man inte ska underskatta, säger Katarina.

I samband med omskyltningen skickades det ut pressmeddelande, information på webb och sociala medier som har fått en del mediauppmärksamhet. Vi har även spridit det på webb och social media.

- Den källsorteringskalender vi trycker upp varje år har i år temat ny skyltning där vi varje månad presenterar en fraktion. Det har varit ovanligt stor åtgång på kalendern just i år, vilket är glädjande. En dubbelsidig A4 med information om nya skyltsystemet har vi också tagit fram. Till den hämtade vi inspiration från Mjölby som gjort en jättefin sorteringsguide. Den finns att hämta på varje återvinningscentral för besökarna. På de utbildningar vi har för ÅVC-kort har vi också bra tillfällen att berätta om nya skyltsystemet.

På Vatten och avfalls egna Facebook samt Instagram-konto har man kommunicerat nya skyltsystemet genom sorteringstips.

- I dessa har vi tipsat om sådant vi vet många funderar kring eller sorterar fel. Där kopplar vi ihop det med aktuellt pictogram för att skapa igenkänning, berättar Katarina.

Har ni något tips att ge andra som ska införa systemet?

- På Avfall Sveriges årsmöte, 2021 lyssnade vi bland annat på en annan kommun som skulle använda QR-kod på sina skyltar. Det tyckte vi var både smart och enkelt och vi bestämde oss för att göra likadant.

QR-koden leder till en webbsida där besökaren får mer information om vad man kan lämna samt en länk till en sökbar källsorteringsguide om man inte hittar vad man söker på den sidan.

- På den webbsidan skriver vi också vad vi inte tar emot samt vad som händer med avfallet. Verkligen en smart och billig lösning då vi enkelt bara kan ändra på webbsidan den dag något ändras. Personalen på ÅVC har också uppdraget att höra av sig om de upplever att de får extra många frågor kring något. Då kan vi fylla på med den informationen på webbsidan. Vi kan också se statistiken på hur många som använder Qr-koden för att hitta mer info. Det är fler än vad vi trodde innan som nyttjar den möjligheten. Så stort tack till den kommunen!, avslutar Katarina Bergsten.