Andra organisationer

Andra organisationer utöver kommuner och producenter är välkomna att använda skyltsystemet. Det kan vara bostadsbolag, stora arbetsplatser eller skylttillverkare med flera.

Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar. Ju fler ställen man möter skyltarna på, desto lättare är det för alla att sortera rätt.