Omskyltning i Mjölby

Skyltarna på Hulje återvinningscentral i Mjölby kommun var i behov av att bytas ut och då var det självklart att gå över till Avfall Sveriges nya gemensamma skyltsystem.

- Vi valde att byta ut alla skyltar på hela återvinningscentralen inklusive ristipparna. Vi är mycket nöjda med skyltsystemet och vi är glada att vi beslutade oss för att övergå till det, säger Rebecca Miss
Miljöutredare och informatör på Mjölby kommun.

Till en början analyserades hur de gamla skyltar såg ut och det identifierade både brister och fördelar.
- Sedan började vi kolla på vilka skyltar i det nya systemet vi skulle använda oss av och vilka som inte var relevanta för oss. Därefter började vi rita upp alla skyltar i InDesign. Vi tyckte det var viktigt att ha exempel på många av skyltarna så att besökarna lättare förstod vad som kunde slängas i respektive fack. De exempel som vi valde att uppge kunde vara vad som oftast slängs i just det facket eller vad som kanske lätt annars hamnar i fel fack, säger Rebecca.

På vissa ställen valde de också att ha tilläggsskyltar, exempelvis vid facket för Wellpapp lades det till en text som uppmanade till att tömma kartongernas innehåll.

Inne på återvinningscentralen finns också en återvinningsstation som Mjölby gjorde skyltar till.
- Dock valde vi att endast sätta upp skyltar över FTI:s behållare och inte på själva containrarna, berättar Rebecca.

Ett tiotal av de gamla skyltarna var i gott skick så de återanvändas till det nya skyltsystemet med nytt tryck.
- Det var svårt att avgöra hur stora skyltarna skulle vara och nu såhär i efterhand hade man faktiskt kunnat göra dem ännu större. Allt beror ju på vilket avstånd som skyltarna ska vara från återvinningscentralens kunder. Detta är verkligen något som måste tas hänsyn till när nya skyltar görs. Hade vi beställt nya skyltar och inte återanvänt de gamla hade vi nog tagit dem i en större storlek så att texten kunde läsas på ännu längre avstånd, säger Rebecca.

När skyltarna var designade och klara kontaktades företaget som sedan tillverkade skyltarna. Under denna tid bokades montörer för uppsättning av skyltarna så fort de var klara. Utöver skyltar i metall införskaffades även en ny banderoll till bänken där farligt avfall lämnas.

Broschyr till hjälp

- Inför att de nya skyltarna skulle sättas upp tog vi även fram en broschyr för att ”inviga” och introducera det nya skyltsystemet. Broschyren uppmärksammar de nya skyltarna och återvinningscentralens upplägg. Detta fick mycket positiv uppmärksamhet av besökarna.

Här kan du läsa Mjölbys broschyr.

Den skylt/symbol som besökarna verkade tycka var lite extra krånglig var Energiåtervinning.
- Tidigare har besökarna haft enkelt att förstå skylten ”Till förbränning” men det har tyvärr lett till att mycket avfall som kunde ha sorterats ut hamnat där vilket var väldigt synd.

För att försöka göra facket Energiåtervinning enklare förtydligade man i broschyren som delas ut:

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas har sorterats ut går resten till din soppåse. Det som dock är för skrymmande för att lägga i ditt sopkärl kan slängas till energiåtervinning. Det kan exempelvis handla om bilbarnstolar i plast, resväskor, tält, hjälmar, fotbollar och bäddmadrasser.
Detta går till avfallsförbränning och ger el samt värme.

Att veta exakt vad som kommer att fungera bra och inte innan man ”testkört” skyltarna är svårt. Därför har man i Mjölby resonerat så att skyltarna nu testas under en period för att se vad som fungerar mindre bra.
- Då kan vi ändra skyltarna som tenderar att missuppfattas eller om något ofta slängs fel i det facket, berättar Rebecca.

Skyltarna i Mjölby är gjorda med en tryckt film på en metallskylt vilket gör att det inte blir speciellt dyrt att vid behov göra om skylten.
- Det kan vara läskigt att göra en så stor förändring på en och samma gång, men då underlättar det att inte se skyltarna som något 100 procent permanenta utan något som kan förändras allt eftersom man märker brister, säger Rebecca.

Uppmärksamma skyltsystemet

Utöver arbetet på återvinningscentralen kommer Mjölby också lyfta skyltsystemet på sina sopbilar med nya skyltar på sidorna. Bilden (ovan) på sopbilen visar ungefär hur det kommer att se ut.

Det pågår även ett arbete med att ta fram en ny broschyr som ska informera och VA/avfall i Mjölby Kommun. I denna kommer då också det nya skyltsystemet att uppmärksammas.