Frågor om sortering

Har du frågor om hur avfall ska sorteras, besök sopor.nu