Producenter som vill använda skyltsystemet

Producenter som vill använda symbolerna på förpackningar är mer än välkomna att göra det. Systemet är tänkt att kunna användas så väl på förpackningar som vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärli soprum, och vid insamling på stan. Detta för att samma symbol ska följa med konsumenten hela vägen från affären till sorteringen.