Norrköping skyltar om

Under sommaren 2021 började Nodra att införa det nya skyltsystemet på ett par returpunkter och fortsätter med att skylta om resterande under hösten.

Utöver skyltar på returpunkter har Nodra även tagit fram nya skyltar och dekaler till miljörum i flerbostadshus som byts ut vartefter behovet finns hos kunderna. Under hösten kommer även dekaler för kärl hos villa- och fritidshuskunder att tas fram med det nya symbolsystemet.

- Vi ska också arbeta in symbolerna på vår webbplats och i appen, i till exempel sorteringsguiden, säger Anges Ekman Söderholm, kommunikatör på Nodra, som tillsammans med sin kommunikatörskollega Tina Vennerholm driver arbetet med att införa symbolsystemet.

Läs mer om Nodras arbete och se fler bilder

17 Sep 2021