Tack för att du också läser vår användarmanual

I användarmanualen hittar du information om hur skyltsystemet ska användas, färger, typsnitt och flera exempel på anpassningar av systemet. I denna kan du också se alla symboler.

Kul att du har hittat hit och att du vill börja använda vårt skyltsystem. Skyltsystemet är ett nationellt system och vi ber dig att läsa igenom manualen innan nedladdning av symbolerna.
Fördelarna med ett gemensamt skyltsystem är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt. Att producenter och exportörer använder samma märkning på förpackningar - oavsett i vilket land man befinner sig i - underlättar också både för dem och för konsumenterna.
I användarmanualen hittar du information om hur skyltsystemet ska användas, färger, typsnitt och flera exempel på anpassningar av systemet. I denna kan du också se alla symboler.
Systemet växer för varje dag och används idag av 75% av Sveriges kommuner, cirka 400 företag och över 600 bostadsrättsföreningar. Sannolikt kommer den absoluta majoriteten av kommunerna använda systemet när fastighetsnära insamling införs, senast 2027.
För oss är det viktigt med ett skyltsystem som ser likadant ut oavsett om du befinner dig i ett miljörum, på en återvinningscentral eller om du ser den lilla symbolen på en förpackning - så följ vår användarmanual för en gemensam standard!
12 Apr 2024