Ny symbol för pant

Nu finns äntligen en symbol för pant! Symbolen är framtagen i samarbete med Returpack som har producentansvar för pantförpackningar.

Det finns tre varianter för pant, flaska och burk tillsammans samt flaska och burk var för sig. Alla varianter finns i svart/vitt, för print samt för webbpublicering. 

Du hittar symbolerna på nedladdningsportalen.

22 Sep 2022