Fastighetsbolaget Olov Lindgren testar skyltarna i projektet Miljörummet

Tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och ett antal aktörer som äger, hämtar, slänger och ansvarar för avfall har fastighetsbolaget Olov Lindgren startat ett samarbete där målet är att skapa ett miljörum som inspirerar till bättre sortering.

- Vi har än så länge skyltat om i ett miljörum som ingår i det gemensamma projektet Miljörummet. Vårt mål är att alla våra miljörum ska ha de nya skyltarna under nästa år. Det kommer ske successivt eftersom det tar tid att förse 115 fastigheter med skyltar, berättar Jeanette Ljungberg, kommunikationschef på Olov Lindgren.

Läs mer om Olov Lindgrens arbete och se fler bilder

01 Dec 2021