Uppfräschade miljörum ska ge wow-effekt hos Svenska Bostäder

Svenska bostäder med närmare 30 000 lägenheter i Stockholms-området skyltar nu om sina miljörum med det gemensamma skyltsystemet.

- Det känns roligt och bra att vara med i en nationell satsning och vi ser det som ett bra tillfälle att modernisera våra miljöstugor. När även förpackningarna märks upp med symbolerna ser vi förhoppningsvis positiva synergieffekter. Under året kommer vi att ha fokus på miljöstugorna genom ett nudging-projekt med syfte att öka källsorteringsgraden och minska felsortering och nedskräpning. Då passar bytet av skyltarna extra väl in, säger Maria Löfholm, miljösamordnare på Svenska Bostäder.

Läs mer om Svenska Bostäders arbete och se fler bilder från de omskyltade miljörummen

04 Jun 2021