Tre nya symboler och två uppdaterade

Vi har, efter önskemål, nu tagit fram tre nya symboler - Lösningsmedel, Marksten och Byggavfall. Dessutom har vi uppdaterat Lösningsmedelsbaserad färg med en flamma på burken och bytt namn på Invasiva arter till Invasiva växter.

Samtliga nya symboler hittar du för nedladdning på nedladdningsportalen under respektive kategori

Ungefär två gånger om året kommer vi gå igenom inkomna önskemål kring nya symboler. Har du önskemål kring nya symboler, mejla Josefin.lindh@avfallsverige.se 

Lösningsmedel

Lösningsmedel

Ny symbol för lösningsmedel

Byggavfall

Byggavfall

Ny symbol för kategorin byggavfall

Marksten

Marksten

Ny symbol för marksten

Uppdaterad symbol för lösningsmedelsbaserad färg

Uppdaterad symbol för lösningsmedelsbaserad färg

Symbolen för lösningsmedelsbaserad färg har uppdaterats med samma flamma som är på symbolen för lösningsmedel. 

Uppdaterad symbol för invasiva växter

Uppdaterad symbol för invasiva växter

Skylten som tidigare hette Invasiva arter har bytt namn till invasiva växter då det är just växter som återvinningscentralerna samlar in.