Miljöhus med nya skyltar ska ge ökad återvinning i Falkenberg

Falkenbergs bostads (Fabo) är ett av de första bostadsbolagen att införa det gemensamma skyltsystemet. Målet är att minska felsorteringen, öka återvinningen och därmed minska på kostnaderna för avfallshantering.

- Avfall är ett av Fabos fokusområde under år 2021 när det gäller miljöarbete och för oss är det en självklarhet att kunna underlätta för våra hyresgäster att bidra till en bättre miljö, säger Camilla Thorgnysson, kommunikatör, på Fabo. Målet är att minska felsorterat avfall och öka återvinningen. Det nya skyltsystemet för avfallssortering av Avfall Sverige har enkla symboler och tydliga färger som gör det lätt för både vuxna och barn att förstå. Detta hoppas vi på ska göra det enklare för våra hyresgäster att sortera hushållsavfall i rätt kärl!

Läs mer om och se bilder från Falkenbergbostäders införande av skyltsystemet

 

06 Maj 2021 News Goda exempel